Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
21 ParFumaTa Jinno 39 737282
22 MuroTheLast Shinsoo 35 2323158
23 GranZeus Shinsoo 35 260207
24 Geppetto Jinno 34 1544162
25 xFill01cz Jinno 30 1937740
26 Hippolyta Shinsoo 30 310765
27 Sparky Jinno 30 60816
28 Julia Jinno 30 25608
29 DonAngelus Shinsoo 29 320194
30 C0rpse Jinno 25 795384
First page  «  3  4  5  6